30 års krisen

Et studie i planeten Saturns rejse rundt om Solen.

Et astrologisk causeri med astronomiske undertoner.

Når du fødes står Saturn et bestemt sted på himlen. Det vil sige den står et bestemt sted i dit horoskop, i et bestemt stjernetegn. Dit horoskop er et grafisk stilbillede af himlen lige nøjagtig på den tid du fødes. Intet står imidlertid stille og planeterne vandrer videre i forskellige tempi. Ca. 30 år efter din fødsel står Saturn samme sted, som da du blev født. Den har taget en omgang rundt om Solen. I horoskopet er det illustreret ved, at den har bevæget sig fra startpunktet og rejst gennem alle stjernetegn til den 30 år efter kommer til det sted den havde som udgangspunkt. Det kaldes en saturnrunde. Konkret i livet nok det største individuelle udviklingsmønster overhovedet.

Denne artikel handler om det skelsættende ved den universelle rytme på 30 år, eller nærmere de 28 – 30 år. Dette gælder uanset om du eller andre  bliver eller blev 30 år eller har udført et hverv i 30 år, eller har haft en ven / kæreste i 30 år. Alt har et begyndelsespunkt og 30 år senere: krise, nyt perspektiv, ny udvikling.... Men artiklen handler også om 7-års kriser.

I astrologien vil bestemte pulsslag ikke nødvendigvis kommer lige på dagen. Som regel vil det være en flydende overgang fra en tilstand til en anden. Ved tilstanden 30 år vil en astrolog snakke om planeten Saturn. For det tager planeten Saturn ca. 30 år at gå en omgang i horoskopet, Den starter et vilkårligt punkt og i løbet af 30 år vil den gennemløbe cirklen og nå tilbage til sit udgangspunkt. Sådan!

Saturn er den planet eller den kraft i dig, der vedholdende arbejder hen mod at fuldkommengøre et projekts udfald, uanset om det er en arbejdsopgave, starten på et parforhold eller et venskab, starten på en hobby etc. Med andre ord, uanset hvad du giver dig i kast med vil det nå sin kulmination omkring de 30 år. Derefter kan man kun gisne om hvad der vil ske. Målet er nået – en Saturnrunde – og kredsløbet sluttet. Spørgsmålet er: tages der en ny omgang 30 år på et højere eller andet niveau. Under alle omstændigheder er det spændende at betragte livet gennem disse briller. En person, hændelse, forretning, politik, hvad som helst vil ca. 30 år senere nå en fase, hvor der skal evalueres og gå i ”ene rum” med, hvad der skal ske fremover.

Den dybe kode for hvad sagen drejer sig om under hele Saturnrunde forløbet, hvad der skal erfares og udleves m.m. vises af Saturns position (tegn, hus, aspekt osv) ved forløbets start (fødselshoroskop). Som ved alt andet i livet er Saturn vores store læremester - og ingen kan snyde ham eller indordne sig uden fortjeneste uden hårdt, målrettet arbejde. Eller snyde ham (Saturn) med listige trick eller held. Held hører under planeten Jupiter.

Eksempler: sidst i artiklen.

På det personlige plan.

I den åndelige forståelse af livet, du ved det med reinkarnation og genfødsel, siger man, at de første 30 år af dit liv er en repetition af det sidste livs kvalitet. Det sidste liv er symbolsk udtrykt gennem hvor din Måne befinder sig i dit horoskop. Først herefter begynder din egen individuelle rejse. Din Solrejse. Solens position i dit horoskop. Som også er dit stjernetegn.

Når man astrologisk tolker en persons energifelt, det kaldes også for en horoskopanalyse, vil astrologen forholde sig til, at de første 30 år drejer sig om månens rolle i horoskopet, dens placering i tegn, hus, aspekt etc. Først efter de 30 år vil personen blive tolket ud fra Solpositionen, også kaldet ens stjernetegn. Og hvorfor så det. Solen er lyset, Månen er mørket. Solen er ånden, Månen er sjælen. Solen er personens egen helteidentitet og bevidste rejse til selverobring af sin egen væren. Månen er fortidens kappe. Din baggrund, miljø, subjektive holdninger, moderen. Alt dette har megen indflydelse i dit liv helt frem til de 30 år. Og binder dig og holder dig fast på godt og ondt, mere end du aner.

I denne forbindelse er det også værd at bemærke, at månen bevæger sig gennem horoskopet på ca. 30 dage. Saturn på ca. 30 år. I horoskopet hersker de over henholdsvis Krebsen og Stenbukken. To stjernetegn der står lige overfor hinanden, eller et halvt år fra hinanden. Det kan også udtrykkes som en halv cirkel. Dette mønster, når noget står overfor hinanden, kaldes en opposition.

Det ser ud til at Månen og Saturn har et synkront forløb, omend den ene er i dage hvor den anden er i år. Imidlertid har man i astrologien en bevægelse der kaldes for det progressive. Her er tiden gearet ned, så 1 år svarer til en dag. Og da Månen har en bevægelse på ca. 28 dage fra et givent punkt til den vender tilbage til dette punkt, vil det med den progressive bevægelse svarer til ca. 28 år. Her har Månen (personlige følelser) lavet et omløb, sideløbende med at Saturn (den indre som ydre erfaringsansvarlige) også har lavet et omløb. Og det er i denne fase og periode at en nyudvikling tager sin begyndelse.

For at komme tætere på forståelsen for Saturns bevægelse på himlen, da kan du lave en cirkel på et papir og sætter en prik længst til venstre og en prik overfor (opposition) og to prikker midtvejs, et foroven og et forneden. Du har nu fire punkter med lige stor afstand til hinanden (kvadrater). Punktet til venstre kan du kalde for 1, punktet forneden 2, punktet til højre 3 og punktet for oven 4.

Tilbage til Saturn.

I astrologisk forstand står planeten Saturn for erfaring, samfundet, faderen, den indre samvittighed, den løftede pegefinger, modenhed etc. Alt sammen nødvendige ingredienser i dit indre som ydre spil, for at give dig ballast til at blive en del af et større spil, nemlig samfundsborgeren.

En anden ting vi lige tager med her. Lad os sætte en Saturnrunde til 28 år. Det er såmænd ikke helt galt.

Når man fødes befinder planeten Saturn sig et bestemt sted på himlen og dermed kan den indtegnes i dit horoskop, som er et grafisk billede af hvor på himlen planeterne befinder sig, inklusiv Solen og Månen. På din tegnede cirkel starter den i punktet 1.

Når Saturn når skæringspunktet nr. 2 i din cirkel, er der gået 7 år. Her skal barnet i skole. I gamle dage fik barnet fra det syvende år, og først fra det syvende år, bestemte pligter og ansvar det skulle honorere. Ja, jeg er varm fortaler for, at barnet først skal i skole som 7-årig, det er ikke parat inden. Ydermere er det også sådan, at barnet indtil det syvende år lever meget i en kreativ fantasiverden (højre hjernehalvdel). I skolen derimod, begynder autoriteter (et Saturn-begreb) vedholdende at gøre det til en begyndende ansvarlig samfundsborger. Der appelleres konstant til venstre hjernehalvdel: det logiske, det rationelle, det matematiske... Nå, nok om det.

14 år. Saturn har gået en halv omgang, og står lige overfor sit begyndelsespunkt. Nu bliver ens egen strukturforståelse målt og vejet hos omverdenen. Puberteten og interessen i det modsatte køn. Den indre oplevelse af egenstruktur kommer i opposition – Saturn har som sagt gået en halv omgang og står overfor sit begyndelsespunkt.

21 år. Her står Saturn på det højeste punkt i din tegnede cirkelmodel. Her er man blevet ansvarlig samfundsborger med diverse pligter og ansvar. Her forventer samfundet (Saturn) at man kan klare sig selv. Personligt mener jeg, at valgretten skulle sættes op til de 21 år – men nok om det.

28 år. Saturn er vendt tilbage og ny runde kan tage sin begyndelse. Her er man færdig med den første udvikling. Saturn har været igennem en rejse i horoskopet på 360 grader (en cirkel, som samtidig er indeholdt i den astrologiske model med 12 stjernetegn) Planeten Saturn har testet den indre autoritet kontra den ydre autoritet i alle former. Uden undtagelse vil alle personligt opleve, at der er noget ”skæbnebetonet” og magisk når man nærmer sig de 30 år. Husk nu: perioden er 28-30 år. Her gøres livet ligesom op. Skal kæresten med i det nye land fremover, skal arbejdet, skal vennerne, bor jeg det rigtige sted, er jeg på den rette hylde etc. Nogen får børn som et kontant udlad for denne skæbneperiode, andre løsriver sig med en konsekvent kraft. Få vil måske fortælle dig, at der ikke skete noget specielt. Men lad dig ikke narre. På de indre planer er der givet sket en masse. Personligt oplevede jeg et brudt forhold og rejste fra København til Svendborg med en pose tøj og indtog nyt land. Det var i 1980. Jeg var 28 år.

Spændende er det også at se disse faktorer gennem Saturns briller: Er der problemer med puberteten (14 år) vil en mulig løsning eller forståelse komme 28 - 30 år senere  (en Saturnrunde). Da er man ca. 42 - 44 år. Mange har en stærk følelsesmæssige krise i disse år.

 

Efterskrift:

Nu har min astrologiske vidensformidling varet siden 1979. Jeg startede med astrologisk nysgerrighed i 1974. - Så fra 2004 – 2009 har jeg ligget meget stille astrologisk. Der er gået 30 år fra begge årstal. En ny runde kan tage sin start. Jeg har været i tænkeboks og er parat til at træde ud af den første runde og påbegynde en ny Saturnrunde. Det er mit første bidrag i lang tid for at gøre opmærksom på: jeg er her stadig.

Tak fordi du læste med.

Eksempler:

Halveringer af 7-års fasen:

3½ år = trodsalder

10½ år = Det første egentlige oprør og tvivl om baglandets formåen. Far og mor står for noget særligt, men skolen og samfundet kan have modstridende vidensholdninger. Frem til disse år oplever barnet stadig, at Far og Mor er guder.

17½ år = tvivl om vejen, tvivl om det hele.

24½ år = ofte oprør mod det bestående og flugt fra sig selv og den rolle man er sat i. (alkohol, drugs, sex etc.).

27 år og 3 mdr. Den progressive Måne har taget en omgang og vender tilbage til sit begyndelsespunkt. Virkningen er for mange voldsomt. Mange følelsesudbrud eller det modsatte: indkapsling af verden. Her starter første trin af den store udviklikling. Den anden er Saturns tilbagevending.

28 – 33 år. Nåh, så du troede det var slut ved de 30 år. Kun rent mekanisk/teknisk. Men Saturn er også koden for tiden (i den græske mytologi var han Kronos = tiden) og han, Saturn, har det med at trække tiden ud, ofte ses det og mærkes det, at denne fase trækker ud til man er 33 år. Bortset fra det rummer perioden, især fra de 28-30 år, at det nærmest er som at få en osteklokke over hovedet. Du kan kigge ud, men er ikke rigtig med i livet. Alt gøres op og vendes og drejes for at finde den nye platform. I sandhed en periode hvor du går fra Måneidentitet til Solidentitet. Dybe eksistentielle problemstillinger optager en. Den største selvrealiseringsproces, der forekommer i ens liv overhovedet.

56-58 år  = anden Saturnrunde. Megen fokus på hvad den sidste tid af livet skal gå med.

Flere eksempler – men tænk selv:

Efter sølvbryllup, bestyrelsesposter der har varet 28 år, venner, interesser, politik.... Spændende måde at anskue livet ud fra, og ved daglig avislæsning vil du kunne smæske dig i eksempler.

Påstand: Bliv gift på en krise... (krise betyder ny udvikling, eller rettere: det at træffe et valg).

Når et forhold starter begynder Saturns ubønhørlige ur at tikke. Syv år efter: krise, syv år mere: krise. Lad os antage at forholdet har varet i 2 år og personerne bliver gift eller flytter sammen. 7 år senere: krise, syv år mere: krise.

Eksemplet foroven viser, at hvis du tager udgangspunkt i et af de 4 udviklingspunkter eller halveringer deraf, f.eks. når personerne har kendt hinanden i 7 år og de da bliver gift og/eller flytter sammen, da kan man ”fjerne” en af krisepunkterne. Tankevækkende, ikke?

Skrevet d. 27. juli 2009

Jan Schultz | Storegade 1a, st.th., 3740 Svaneke  | Tlf.: 2993 3085 | tarotkort52@gmail.com