Info om gratis

Hej.
 
Vi har mange energier i vores horoskop, og dermed i vores indre. Noget fungerer godt, andet har vi det sværere med. Som astrolog kan det psykologiske lag i hvert menneske forstås gennem måden planeterne har placeret sig på. 
 
Planeterne, herunder Sol og måne, udtrykker bestemte sider af din natur. Der er en planet for faderen og en planet for moderen, der er en planet for prinsen og en for prinsessen, ligesåvel som der er et bestemt hus for faderen og et bestemt hus for moderen osv. Samtidig har hvert hus en primær og en sekundær herskerplanet - det er i sandhed rytmer inden i rytmer, liv inden i liv.
 
Kombinationerne er uendelige, selvom der kun er ti planeter. Hver planet har igen mange udtryksformer, eks den planet der står for prinsen (Mars) er også ens eget energiniveau, måden at være igangsætter på, den specielle måde man stræber mod at nå sit mål på. At blive anderkendt, har for det meste med en anden planet at gøre.
 
Det er her astrologen som kunstner kommer ind: At kunne male og fortolket dit billede, så du forstår det.
 
Jeg vil, med forlov, tage en planet ud af dit horoskops helhed og belyse sider ved dens natur (din natur) som om den var hele dig. Den side af dig jeg tager frem og belyser, er selvfølgelig en vigtig del af dit liv, men stadig kun en lille brik i en større helhed. 
 
Husk: Når du modtager den lille tydning vil jeg efterfølgende blive meget glad for en tilbagemelding. Det lærer også jeg noget af. Så tak og på gensyn.
 
 
Hilsen Jan Schultz
Jan Schultz | Storegade 1a, st.th., 3740 Svaneke  | Tlf.: 2993 3085 | tarotkort52@gmail.com