Korrektion af horoskop - del 1

Computerhoroskoper - kan de bruges?
 
Mange, alt for mange, har fået en computertydning. Desværre uden at kunne bruge det til ret meget. 10-16 A4-sider med pæn skrift, en horoskoptegning af personen - lad os kalde hende for N.N. - som på forhånd har opgivet sin fødedag, måned, tid for fødsel og stedet.
  
Nu er spørgsmålet: hvad er grunden til, at N.N. har svært ved at kende sig selv i det skrevne? Denne oplevelse har hun fælles med de fleste andre, der også har fået en computertydning.
  
Inden vi begiver os længere ind mod kernen af spørgsmålet, må vi først have på det rene:

Astrologien virker - ingen tvivl. 

N.N. har søgt og fået sit fødselstidspunkt. Fra et landsarkiv.  

Horoskopet for N.N. er korrekt opstillet.
 
Den astrologiske tilsendte personprofil af N.N. er fra et computerprogram skrevet af en fagastrolog. Så her skal der ikke herske tvivl om lødighed. 
 
Hvis du aldrig har sat dig ind i det tekniske bag et horoskop, skal du vide, at jorden, fødestedet, er punktet inden i midten. Herudfra måles himlen i forhold til verdenshjørnerne og der afsættes 12 huse. Nærmest som 12 kagestykker. De astrologiske huse fremkommer ved tiden på døgnet, fødestedets geografiske position samt dag, måned og år. Husene beskriver, hvor vi griber det jordiske liv an, afhængig af stjernetegnet det befinder sig i, og om planeter har taget ophold i huset. Vejrprofen Voldborg ville sikkert kalde disse huse for: Nordøst, Sydvest, stik Nord osv.

Horoskopet (dit eget) er et grafisk billede af himlen, den dag, du blev født. Men også et levende dynamisk billede på dig og dit hele liv. Det kan tydes og forstås. Det er din psykologiske og handlingskonkrete rammeplan. I denne helhed har du din frihed til at finde og udtrykke dig selv. Dit spil og oplevelser minder nærmest om en film eller et teaterstykke. Din egen film er igen med i et større værk. Det gælder om at holde sig forfatterens idé klar (citat: Karen Blixen).  - Og forfatteren kunne være Gud, Muhammed, Buddha eller...
 
Horoskopet består af 12 Stjernetegn (forskellige rollehæfter), 10 planeter inkl. Sol og Måne (skuespillere) og 12 huse (scener eller livsområder). Alt dette er forfatterens materiale.
 
Vi får nu: En bestemt skuespiller har et rollehæfte. Astrologisk udtrykt: Planet i Stjernetegn. F.eks som i horoskopet her: Mars i Skorpionen, Månen i Stenbukken, Sol, Mercur og Venus i tvillingerne, Saturn og Neptun i Vægt, Uranus i Krebs, Pluto i Løve og Jupiter i Tyr. Planeten (skuespilleren) har nu en bestemt scene (hus) at optræde på og udtrykke sig igennem: arbejde (6. hus), parforhold (7. hus), uddannelse (9. hus), familie (4. hus) etc. F.eks. som her: Månen i 1. hus, Sol og Mercur i 6. hus, Jupiter på 4. husspids (også kaldet IC = stik Nord). Hvert hus relaterer til et bestemt livsområde. 
 
Det er absolut af højeste vigtighed for tydningen og den personlige forståelse, at planeterne står i rigtige huse. Det sker, når horoskopet er korrigeret. Først nu kan personen fatte, at det er om ham/hende, den personlige profil gælder.
 
Stik Øst er Ascendanten. Det markeres af pilen til venstre. Stik Syd er markeret ved pilen for oven, også kaldet MC. Dens hældning er et udslag af Jordens egen hældning og breddegraden for fødestedet. At verdenshjørnerne står omvendt i et horoskop skyldes, at målingerne foretages fra Jorden og ud i rummet. Modsat et landkort.
 
Horoskopet nedenfor til venstre er opstillet for N.N. Født d. 9. juni 1952 i København kl 21.30.
 
Horoskopet nedenfor til højre: himlen set fra Jorden, blot uden huse.
 
Nedenunder de to horoskoper: De mulige tidssnit rundt om fødslen. Matematisk beregnet. På et af disse tidssnit, findes det rigtige horoskop, der virker på N.N.'s hele liv. I fortid som i fremtid.
 
Det rigtige horoskop, det der bare virker, hvor den psykologiske profil er genkendelig, og alle hændelser astrologisk kan beskrives, findes blandt et af de mange tidssnit ovenfor. Selvom der ligger et tidssnit meget tæt på den opgivne tids kl. 21.30, er det ikke nødvendigvis den tid, vi skal bruge. Alle tidssnit er, som udgangspunkt, ligeværdige og med i kapløbet med de andre tider, om at finde den unikke, bestemte tid - og dermed det rigtige horoskop - for N.N.
 
For at finde den præcise tid, der tilsvarer N.N.'s liv, må en astrolog have ca. 4 markante hændelser at rette (korrigere) tiden ind på. Intet sker, uden det kan bekræftes i det rigtige, korrigerede horoskop. 
 
Får N.N. en astrologisk tydning, hvor planeter har placeret sig i "forkerte" huse, da vil hun ikke kunne kende sig selv. Derfor vil der være mere mening i - hvis horoskopet ikke er korrigeret - kun at tyde dagens planetpositioner.
 
Nedenunder til venstre er optegnet N.N.'s horoskop ud fra den opgivne fødselstid: 21:30. Det har følgeskab af 2 horoskoper med tidssnit, der markerer ydergrænserne. Henholdsvis opstillet for kl. 19:59:14 og for kl. 23:40:04 (se tidssnittene ovenfor). Den vandrette linie i horoskoperne er Jordens horisontakse, som munder ud med en pil til venstre. Det er stik øst, markeringen af Ascendantens beliggenhed.
 
Læg venligst mærke til den voldsomme forskel på horoskoperne! Det er imidlertid kun husene, der har drejet. Grundet tidsforandringen. Planeterne står samme steder.
 
 
 
Jordmødre har gennem tiderne undret sig, at nogle børn fødes med "lys" i øjnene, og faktisk er bevidste om livet med det samme. Som om de er "født", inden de fødes. De kigger rundt og registrerer verden og det nye liv. Andre børn derimod fødes mere som en klump kød, men med alle biologiske processer i behold. Og først efter et stykke tid, nogen mere end en time, vågner de pludselig op og får "lys" i øjnene.

Det er dette "lys", denne individuelle sammenkobling mellem ånd og krop, en astrolog er interesseret i at finde tiden på. For her starter det individuelle liv. Derfor har en astrolog brug for den fysiske fødetid som pejlesnor, for livsstarten ligger i en tidslomme rundt om fødetiden, med bestemte tidsintervaller. Før og efter. Og i sjælne tilfælde sammenfald.

Alle de optegnede horoskoper her på siden er ens. Bortset fra tidshjulet udenpå. Det er de astrologiske huse. Hvis horoskopet ikke er korrigeret, kan en planet meget nemt komme til at opholde sig i et forkert hus. Derved bliver forståelsen af det personlige meningsløs.

Det skal også med, at nogen astrologer, når de korrigerer med den metode, der kaldes Kündig, blot finder det tidssnit, der ligger tættest på den opgivne tid. Dette er lige så forkert.

Måden jeg korrigerer på: når jeg har modtaget de reelle fødselsdata: dag, måned, år, tid og fødested, da har jeg også brug for minimum 4 hændelser i personens liv, helst på dato. Eks. 15.august 1967 - søster, 27. november 1987 - barn, 23. september 1994 - far dør, foråret 2000 - krise i forhold.

Kan jeg på et af de mange tidssnit - der findes rundt om enhver fødsel - finde det gyldige horoskop, der virker på de 4 hændelser og samtidig få den enkelte begivenhed bekræftiget i hjælpehoroskoperne Solar-, Lunar- og dagshoroskopet, ja, da er horoskopet rigtigt og sandt. Og den egentlige tydning kan begynde.

At korrigere er et astrologisk detektivarbejde og til tider ret så tidskrævende. Ofte kan det tage mere end 5 timer. Det er ikke noget der bliver gjort bare sådan lige. Derfor er det også vigtigt, hvis du vælger mig til at korrigere dit horoskop, at dit fødetidspunkt er så nøjagtigt som muligt. Det er udgangspunktet. Men kan tidspunktet ikke findes, vil det være en hjælp, hvis du ved, om det var formiddag, aften etc. Og det ville også være rart at vide din hårfarve, højde etc.

Korrektionsmåden som her angivet kaldes i astrologiske kredse for Kündig.
 

Korrektion af horoskop - del 2.

Fødselstiden er meget vigtig i opbygningen af et horoskop. Det viser hvor Ascendanten og de andre huse befinder sig. Som en foreløbig idè. For under alle omstændigheder skal horoskopet bestå sin prøve i forhold til de begivenheder/hændelser man kommer ud for i livet (søskende, kæresteri, start på uddannelse, fødsler og dødsfald m.m.). Tesen er: der kan ikke ske noget i ens liv, uden det kan verificeres i horoskopet. Først og fremmest i det progressive horoskop (horoskopet er symbolsk drejet frem til tiden for en hændelse). Men hændelsen skal samtidig kunne ses i Solarhoroskopet, Månehoroskopet og Dagshoroskopet.

Solarhoroskopet går fra fødselsdag til fødselsdag.

Månehoroskopet går fra ca. måned til måned.

Dagshoroskopet går fra dag til dag.

Hvis man kan få minimum 4 hændelser til at "passe" på de fire hjælpehoroskoper, hvor det progressive er det overordnede, ja, da må jeg sige at horoskopet er det rigtige.

På en måde forstiller jeg mig astrologien og horoskopet og universet som tandhjul i forskellige størrelser og udveksling, der griber ind i hinanden. Ligesom gamle ures mekanik.

En tanke: vi arver alle noget fra vore forældre og udvikler og forfiner det mere. Min far var urmager, jeg arbejder også med tiden, bare på et andet niveau!

Så for mig, når jeg virkelig skal forholde mig til et horoskop, kræves en korrektion. Og en korrektion jeg selv har foretaget. For det første kan jeg ikke vide om andre har korrigeret horoskopet rigtigt, for det andet er der mange forskellige korrektionsteknikker. Men at kunne få 4 hændelser til at passe i de fire tandhjulsudvekslinger, er næsten en religiøs oplevelse i sig selv.

Derfor har jeg ikke meget til overs for computertydninger blot med indtastet tid - for et horoskop skal altid korrigeres først. Ellers kunne man ligeså godt tage dagens planetstillinger og fortolke ud fra det. Og det er såmænd mere rammende, end at lave en tydning med planetstillinger i bestemte huse, når horoskopet ikke er korrigeret først. Det forvirrer mere end det gavner.

Så alle Jer derude med en computertydning uden korrektion: vær forbeholden når der i teksten står en tydning af evt. Mars i 7. hus, Månen i 8. hus, ASC i Vædderen, Uranus i 12. hus etc.

Ascendanten, som er den østlige jordiske horisont forlænget ud i rummet til et stjernetegn, bevæger sig ikke med jævn drejende hastighed og fart på vores breddegrader. Fra midten af Skyttens tegn gennem Stenbukken, Vandmanden, Fisken, Vædderen, Tyren og lidt ind i Tvillingerne, bevæger Ascendanten sig med hurtig fart, der finder sit maksimumgennemløb i Fiskens og Vædderens tegn. I hvert af disse tegn opholder den sig kun i 50 minutter . Grunden er Jordens hældningsakse og breddegraden. Det er medvirkende til årstidernes (lysets) forandring. Ved ækvator vil Ascendanten altid opholde sig i et stjernetegn 2 timer. 12 tegn à 2 timer = 1 døgn. Procentvis vil der være flere i Danmark der har en Asc. i Løven, Jomfruen, Vægten eller Skorpionen. Disse tegn gennemløbes af Ascendanten på 12 timer. Sjov tanke!

Selv er jeg vidende til Korrigede tider, der kan forekomme "vilde", hvis de skulle kunne forsvares videnskabeligt.

Forskellen på den fysiske noterede fødselstid i forhold til "ny" tid kan lignes med at nogen børn bliver født med "lyset" i øjnene og kigger rundt og registrere verden, mens andre er "døde" kroppe som først får lys/bevidsthed en stykke tid senere.

For en astrolog er det denne kosmiske opvågning - Ånden i kødet - der er den rigtige fødselstid. Og kan dette tidspunkt findes, har vi mennesket, personen, i horoskopet. 

Den korrigerede fødselstid der er justeret ind efter livshændelser, er ofte op til 1 time eller mere fra den fysiske noterede tid. Herved skifter mange planeter huse, omend de bliver fast stående i samme grad i tegnet. Hvad de nærmest gør hele det døgn, du er født på. Hvis vi ser bort fra Månen. Den bevæger sig ca. 12 grader på et døgn.

Det er Jordens tidsskelet udenpå horoskopet, der drejer. Herunder ASC. Ascendanten er et meget vigtigt potent punkt i dit horoskop. Det viser hvordan du udadtil er, din maske og persona. Afhængig af tegnet det befinder sig i. 

  

 
Artikel skrevet 2002-2003
 
Jan Schultz | Storegade 1a, st.th., 3740 Svaneke  | Tlf.: 2993 3085 | tarotkort52@gmail.com