Astrologisk klumme

Der er megen snak om astrologi i øjeblikket - og det har der altid været. Så også her er der intet nyt under solen. Der er tilhængere, og der er modstandere. Samt de neutrale. Modstandere bliver ofte kaldt skeptikere, og tilhængere bliver ofte benævnt som fantaster, uvidenskabelige, overtroiske og lign.

Den astrologiske indsigt strækker sig flere tusinde år tilbage i tiden, og indtil i midten af 1600-tallet var den uløseligt knyttet til astronomien. Vores egen Tycho Brahe (1546 - 1601) - samt alle andre historisk kendte astronomer, du har lært om i skolen: Ptolemæus, Regiomontanus, Kepler, Kopernikus, Galilei m.fl. - udøvede de to fællesdiscipliner som et samlet fag. Astronomien tog sig af at beregne himmellegemernes positioner, astrologien var den fortolkende del.

Astrologien har altid bekendt sig til den holistiske enhedstanke. I gamle dage havde man ordmæssige remser til at beskrive, at alt i universet er besjælet og indbyrdes forbundet. Her talte man om makrokosmos, der spejler sig i mikrokosmos, og omvendt. Som foroven så forneden, som forneden så foroven. Det derinde (din indre helhed) rummer også det derude. Sagt med andre ord: hvis du vil frelse verden, da begynd med dig selv.

Dit horoskop er det kosmiske stempel, du er ene om at bære. Groft sagt kan man sige, at der er kun dig og dit horoskop, for - og her kommer der en dyb sandhed - du er alene. Verden er, om jeg så må sige, inden i dig. Verden er, som du er. Smil til verden, og verden smiler til dig. Men det er kun den grove model. For selvfølgelig hænger du sammen med andre i et fællesskab, familie, venner osv. Men dybest set er du alene. Der er kun dig. Og dit horoskop.

Den dag du blev født: dag, måned, år, geografisk position og tiden på døgnet, stod himlen med dens planeter, herunder Solen og Månen, på en ganske særegen måde, der hverken før eller senere vil stille sig ind på samme vis. Ikke to horoskoper er ens, og har aldrig været det. Ligesåvel som intet træ er præcis magen til et andet. Eller to hunde. Eller to af noget andet. Isblomster, lande, drømme. De kan være beslægtet, men ikke identiske. Hver har deres egen skæbne. Eller du kan kalde det udvikling. Dit liv afhænger i stor udstrækning af, hvorledes du bedst realiserer de kvaliteter, du er bærer af. Og dette (samt meget mere) kan aflæses i dit horoskop.

Dit horoskop er et psykologisk røntgenbillede af de energier, du er født med.

Jamen, jamen, jamen. Nu har jeg fået mit horoskop tolket (send 200 dask og du får 12-15 sider af og om dig selv fra XPP-computer 747), og jeg forstår stadig ikke mit horoskop. Jeg forstod kun de første 3 sider, de andre sider modsagde stort set de første, og min selvopfattelse led et knæk. Jeg må nok hellere lade være med at tro på astrologi. Eller er det mig selv, jeg ikke tror på? Men alligevel: hvorfor og hvordan kunne disse papirer svagt og nogen gange skarpt sige noget væsentligt - samtidig med, at alt det andet skrevne forekom at være volapyk? Er det mig, der er dum? Nej, jeg må hellere prøve en gang til hos en anden udbyder. 200 dask en gang til. Og nej, det forstod jeg heller ikke så meget af. Men pæn pakke og mappe - og tegning. Skulle jeg prøve igen?

Ser du: computertydning spytter kun det ud, den bliver fodret med. Den er forprogrammeret til bestemte tekstslynger, som bliver udskrevet på en given fødselstid. Og det er denne fødselstid, der er megen strid om. For tidspunktet markerer, hvor Ascendanten og husene befinder sig.

Selvom fødselstidspunktet er nok så præcist, vil en fagastrolog altid forholde sig til, at den kun er en foreløbig tid. Et udgangspunkt. Lad os antage, at du får en lillebror som 5-årig, møder prinsen som 18-årig, får et barn som 23-årig, din mor dør, når du er 47, og disse begivenheder (hændelser) ikke kan bekræftes, hvis du er født, lad os sige, klokken 17:15, men derimod passer, hvis fødselstidspunktet faldt kl. 16:49, da er sidsnævnte tid den rigtige. Sådan et justeringsindgreb laver en fagastrolog. Det kaldes at korrigere horoskopet. Herved ser horoskopet lidt anderledes ud end ved den opgivne fødselstid. Ikke meget, men nok til at tydningsudsagnene om din person forandres. Og først her, når horoskopet er tidsmæssigt korrigeret på begivenheder i personens liv, får en computertolkning sin berettigelse, omend den aldrig fuldgyldigt kan erstatte den personlige tolkning hos en astrolog.

Hvis horoskopet ikke er korrigeret, havde det været bedre kun at forholde sig til dagens planetstillinger. Godt nok vil tolkningen være mere bred, men du vil opleve, at det er dig, der tales om.

Har du fulgt med så langt, vil du have læst, at en astrolog tager højde for to fødselstidpunkter. Den fysiske og den åndelige. Den opgivne tid og den korrigerede tid foretaget på begivenheder i dit liv. I praksis er det ikke altid sådan med dem, der arbejder med en korrektionsteknik kaldet Kûndig. I parentes bemærket bruger jeg selv Kûndig. Denne korrektionsteknik er baseret på et matematisk forhold mellem de planeter, der styrer MC/IC-aksen (også kaldet Syd/Nord-aksen) på den tid, du er født. Herved fremkommer nogle tidsintervaller i forhold til din opgivne fødselstid - og ofte vælger astrologen den nærmeste forekomne tid (oftest det tidsnit, der falder inden din fødsel) og vedtager med sig selv, at det er denne tid, du er født på. Desværre. I mange tilfælde viser det sig, at den er forkert. Men astrologen har heller ikke gået ind og forholdt sig kritisk til dine livshændelser, men blot fundet en såkaldt Kûndig-tid.

To fødselstidspunkter? Den ene kan verificeres (landsarkiv, barnets bog, nedskrevet i familieprotokollen etc. - men hukommelsen må aldrig stå alene!). Den anden er barnets - individets - egen kosmiske fødselstid. Lad mig prøve at illustrere det. Mange jordmødre har gennem tiden undret sig over, at nogle børn fødes med lys i øjnene. Som om de ved fødslen er bevidste og "klare" og parat til selvmanifesterende at gå i gang med livet. Det virker nærmest, som om de er "født" inden den fysiske fødsel. Andre fødes nærmest som en klump kød, og først efter en halv time eller mere vågner de pludselig, og der er spil i øjnene. Alt dette er uafhængig af, hvordan man i forskellige kulturer definerer det fysiske fødselstidspunkt. Her menes evt. navlesnoren, der klippes, bides over, barnets første vejrtrækning etc. Ved provokerede fødsler som kejsersnit er tanken den blandt åndsforskere og astrologer, at vi vælger selv vores herkomst på jord og dermed også vores fødselstidspunkt. Det at vælge vores herkomst på Jorden og vores individuelle fødselstid er vigtig, da det kun er på den givne korrigede kosmiske fødselstid, at himmelbuen med dens planeter i den bestemte jordiske-kosmiske vinkel udtrykker den erfaringsmasse og potentielle kvalitet, som det nyfødte individ (nomaden) må være bærer af i sit indre for at blive den, han (allerede) er. Denne tanke refererer til individets (nomaden) lange rejse gennem mange, mange liv. Og når det ene liv slutter, med den erfaringsmasse og erkendelsesindsigt der er tilegnet, vil det næste liv videreføre kvaliteten af de(t) tidligere.
 
 
Artikel skrevet 2003
Jan Schultz | Storegade 1a, st.th., 3740 Svaneke  | Tlf.: 2993 3085 | tarotkort52@gmail.com