Er I en forening eller en gruppe, med interesse i at høre et spændende foredrag, er her nogle forslag. Kommer i hele Danmark. Varighed ca. 3 timer eller en lang lørdag. Prisidë: 1500, - kr + transport og evt, overnatning. Alt kan forhandles.
 
Parforhold og astrologi.
Dette foredrag tager pardans med Solen og Månen, Mars og Venus. Vi prøver at forstå den indbyrdes kemi mellem to personer og kommer lidt tættere på mysteriet om tiltrækningslovene. Foredraget vil heller ikke forbigå det 1. og det 7. hus. Ascendanten og Descedanten.

Bunden skæbne kontra fri vilje.
Foredraget bliver et causeri over et af tidernes virkelige store spørgsmål. Er der en fri vilje og i så fald: er den helt fri eller... Hvis det modsatte er tilfældet er livet så bundet af et ufravigeligt skæbnemønster. I astrologien vil planeten Saturn , dens placering i horoskopet, have megen mandat i forståelsen af dette begreb. Samt tegnene Stenbuk og Vandmanden.

Astrologi og tidsfaser.
Livet består af tidsfaser og disse kan følges i det individuelle horoskop med planeterne som vejvisere. Var du klar over f.eks, at den indre forståelse og udlevelse af puperteten møder sin parallelle cyklus omkring det 35´tyvende år. Her udleves mønsteret igen. Et andet vigtigt skæringspunkt i livsudviklingen er 27 år og 3 mdr. Mindre rytmer som årsrytmen og månedsrytmen kommer vi også ind på. Alle de nævnte mønstre kan tolkes og tydes astrologisk. Kom og hør mere.

Øjebliksastrologi.
Hvert øjeblik er potent og kan tydes. Et spørgsmål fødes og et horoskop kan opstilles. Hvad er den bedste tid på et bestemt døgn ved åbning af en virksomhed? Vi lærer lidt om tydningsregler og oplever hurtigt, at planeterne er levende dynamiske energier som udtrykker bestemte behov. Du har mulighed for, her i dette forum, at få "svaret" på det spørgsmål du i lang tid har tumlet med, samt et tidsperspektiv på, hvornår det udmønter sig. Dette er i sandhed astrologiens tarot.

Dine uforløste muligheder.
Spændinger mellem de personlige planeter og de mere kollektivt forbundne planeter opleves ofte som et stort pres indefra for at realisere og udtrykke behov, som rækker ud over individet. Ofte vil disse spændinger, hvis de ikke udleves af den ene eller anden grund, opleves som sorg, ensomhed, angst etc. Mange med disse spændinger vil føle og opleve sig misfortolket, endog ikke høre til på planeten Jord eller i vores tidsverden. Andre vil hele tiden spille overfladisk for ikke at komme for tæt på den indre væren. Et svært emne med mulige løsningsforslag.

Sex og astrologi.
Sex er kommet for at blive. Især det dybe mønster i sex, det der omhandler forvandling, transformation og opløsning/udløsning af bunden energi. Det er punktet hvor fortid og nutid mødes. Det er slangen, ildsalamanderen og den dybe lidenskab. Det er den altfortærende udrensning, med magten som våben og døden grinende over vensre skulder. Jo, sex er en skøn passion, farlig som ind i helvede. Hvordan har du det med sex!!!
Jan Schultz | Storegade 1a, st.th., 3740 Svaneke  | Tlf.: 2993 3085 | tarotkort52@gmail.com