Planeter, huse

Hej.

Nedenfor følger en tekst, der er indledningen til planeter og huse.

Her i den indledende fase vil det være klogt at gøre dig helt tom. Jeg mener, lad vær med at tænke på, at du er født i et bestemt stjernetegn. Derved skal du heller ikke sidde og forholde dig til: hvornår kommer teksten til mit tegn. Det, du skal lære, er en universal model, som gennemstrømmer alt i livet. Du er en del af denne helhed, uanset hvad tegn du er født i. Du har helheden i dig. Du er omgivet af den. Andre har også helheden i sig. Det er livets puls. Det er selve forfatterens idé. Hvem så end forfatteren er: Gud, Muhammet, naturkraft etc.

Først når noget personligt vågner (en fødsel, en begivenhed, åbning af en forretnig, et lands forfatning etc.), bliver dyrekredsen til mere end blot en model. Sol, Måne og planeterne kan indsættes. Og en tydning af væsenskrafterne kan begynde. Væsenskrafterne er planeterne, hvortil også Sol og Måne tilhører. Men indtil videre må den universelle model læres og forstås så meget som muligt.

Du har at gøre med et fag, som du, hvis du fatter interesse for det, aldrig bliver færdig med. Det er et stort puslespil, og intet horoskop er magen til de andres. Astrologi og horoskopet kan forstås og tydes psykologisk, handlingskonkret, karmisk og spirituelt. Hvert horoskop rummer fortiden og fremtiden i sig selv. Det er i sandhed skriften på himlen.

Den astrologiske indsigt kan bruges for sjovs skyld, for selvindsigtens skyld, men kan også med fordel anvendes, hvis du arbejder med mennesker.

Astrologi kan også med fordel bruges i slægtsforskning. Det er ret så spændende og fascinerende at iagttage, at bestemte mønstre går igen fra slægt til slægt.

Astrologi er universets måde at give dig et redskab på, så du kan tolke rytmer, udviklingsfaser, slumrende energier. Du vil gennem dette fjernkursus i astrologi få indsigt i, hvorfor du tiltrækkes af dette eller hint. Hvorfor bestemte forfattere eller skuespillere siger dig mere end andre. Hvad det er i dig, der får dig til at søge bestemte typer partnere, venner eller jobs.

Astrologi kan fint kobles sammen med psykologi, også lommepsykologi og snusfornuft. Og pludselig begynder du at forstå mere af andre beslægtede emner, evt. numerologi og tarot. Eller kiromanti. Eller gamle myters beretning om himlens stjernetegn eller planeter. Eller områder i Bibelen eller andre gamle religioner. Eller for den sags skyld eventyr.

Et gennemgående biprodukt hos alle, der dykker ned i astrologiens verden, er en større tolerance over for sine medmennesker. For jo flere horoskoper, du ser og har at sammenligne med, jo mere vil det gå op for dig, at måden planeterne står på i horoskopet gør, at en person handler på den og den måde. Og ikke kan handle på anden måde, end hvad deres horoskop påbyder. Alle mennesker gør jo deres bedste for at udleve det optimale i en given situation. Hele tiden. Også selvom det optimale, til tider, kan virke langt borte. Set igennem filteret fra dit eget horoskop.

Nedenfor er et billede af de 12 stjernetegn. Det er denne kreds, denne cirkel, der er så vigtig. Tegnenes indbyrdes placering, hvilke tegn der efterfølger hinanden, hvilke tegn der står godt til hinanden, hvilke tegn der ligger overfor hinanden osv. Så brug den som model i dit indre billede, og prøv at lære den udenad. Hvor tegnene står, hvordan de ser ud, hvilket temperament de har etc.

Det astrologiske år, den universelle model, starter med Vædderen, går over Tyren til Tvillingerne osv. Det er også Solens bane i tegnene.


Allerede her har vi fat i noget væsentligt astrologisk. Udgangspunktet i den astrologiske model ligger til venstre. Og som du kommer til at erfare igen og igen: Venstre i et horoskop er altid mod øst. Konkret, men til tider også symbolsk.

Et horoskop er spejlvendt af et landkort. Et landkort er betragtet ovenfra, fra himlen, og ned på Jorden. Et horoskop er betragtet fra Jorden (centrum, der hvor fødestedet er) og ud i himlen. På grund af spejlvendthed vil Syd være foroven, Nord forneden og Vest til højre. I urhoroskopet – horoskopet uden personligt præg og som er tegnet ind her - er Vædderen det østligste tegn.

Bevægelsen i horoskopet er også modsat urets gang.

Et horoskop kan også tegnes med farver. Det giver et anderledes billede af tegnenes indbyrdes placeringer. Og udreder også en vigtig astrologisk forståelse: Aspektlæren. Det vil du erfare meget mere om, når vi når til det materiale, der omhandler planeterne. Men vi tager begyndende hul på det nu.

En cirkel er 360 grader. Hvert tegn er 30 grader.


Stjernetegnene deles op i 4 temperamenter. Tegnet op med 4 forskellige farver.

Hvis du vil have mere tekst, så læs under
fjernundervisning


Jan Schultz | Storegade 1a, st.th., 3740 Svaneke  | Tlf.: 2993 3085 | tarotkort52@gmail.com