Vægtens tegn er det syvende. Det er begyndende efterår. Der er tid til at samles i fællesskab. Vejret er både og. Vægtens natur fremhæver det harmonisk afvejende princip. Tegnet forholder sig socialt til sin omverden og prøver utrætteligt at skabe harmoni i sine forhold. Den kan intellektuelt vurdere nøgternt og upersonligt uden subjektive undertoner.

Gode kodeord at have på den indre lystavle: Partnerskab, samarbejde, både og, principiel stillingtagen, de andre, konfliktsky. Rip, Rap og Rup.

Kroppens gensvar: Nyrerne og hofterne.

Prøvelser: Ikke at lade sig rokke, når en beslutning er taget.

En planet i Vægtens tegn vil forholde sig til tætte relationer og udtrykke principielle ideer og tanker. Da den spiller med i Vægtens energifelt, vil den også være påvirket af det diplomatiske og behovet for at søge den gyldne middelvej.


Billedet af Vægten er sakset fra Johfra.
Jan Schultz | Storegade 1a, st.th., 3740 Svaneke  | Tlf.: 2993 3085 | tarotkort52@gmail.com