Fiskene afslutter kredsen og er det tolvte tegn. Vi kan snart ikke vente længere til forårets eller Frelserens komme. Vores længsel har svært ved at blive forstået af andre, og vi føler os usikre. Ofte indre isolation. Fiskenes natur fremhæver den stærke emotionelle og poetiske medleven. Tegnets visionære og transcendente sind svømmer i et grænseløst følelseshav, hvor den fysiske rationelle virkelighed ustandselig bliver overskredet. Den har behov for at hjælpe, frelse og opofre sig der, hvor der måtte være brug for det.

Gode kodeord at have på den indre lystavle: Drømme, længsel, opofrelse, klosterliv, spirituel og religiøs søgning. Fedtmule.

Kroppens gensvar: Fødderne.

Prøvelser: At blive misforstået og fejlfortolket.

En planet i Fiskenes tegn vil forholde sig følelsesmæssigt til helheden og ubevidst være medvirkende til at opløse stivnede former. Da den spiller med i Fiskenes energifelt, vil den også være påvirket af det uforståelige og det ubeslutsomme.


Billedet af Fisken er sakset fra Johfra.
Jan Schultz | Storegade 1a, st.th., 3740 Svaneke  | Tlf.: 2993 3085 | tarotkort52@gmail.com